UIC 438-1 Persontogsmateriel
Kodning af vogntype og klasse

Efter UIC 438-1 Bilag 2, Udgave 1.7.1989


UIC 438-1 Reisezugwagen
Codierung der betrieblichen Merkmale

Nach UIC 438-1 Anlage 2, Ausgabe 1.7.1989


UIC 438-1 Railway Passenger Carriages
Codes for wagon type and classification

According to UIC 438-1 Appendix 2, Edition 1.7.1989


00 00 XX-00 000-0

Klik på flaget foroven Klick auf dem Flagge oben Click on the flag above


00 00 XX-00 000-0
=> Top
Privatejede vogne [P]
00 [P] Post    
01         
02 [P] B BD    
03 [P] A AB AD ABD 
04 [P] Passagervogne, styrevogne, alle klasser med eller uden rejsegodsafdeling.
05 [P] Ac Bc AcBc 
06 [P] WL-A/B/AB  
07         
08 [P] R      
09 [P] Øvrige andre vogne  

Jernbaneejede sidde-, ligge- og sovevogne
10 A10      20 B10      30 AB10      
11 A11+     21 B11      31 AB11      
12        22 B12+     32 AB12+      
13        23 B o-o-o    33         
14 A o-o/o-o-o  24 B o-o     34 AB o-o/o-o-o  
15        25 BB(OSShD)   35         
16 AA      26 BB      36 AABB      
17 A+7      27        37         
18 A8      28 B+8      38 AB+8      
19 A9      29 B9      39 AB9       

40 AcBc10    50 Bc10     70 WL10
41        51 Bc11     71 WL11 
42        52 Bc12+     72 WL12
43        53        73 
44 AcBc+9    54        74 
45        55        75 WL13+
46        56        76 
47        57        77 
48        58        78 
49 Ac+9     59 Bc+9     79 

Jernbaneejede rejsegodsvogne og specielle persontogsvogne
80 Personvogne, styrevogne, alle klasser med eller uden rejsegodsafdeling.
81 AD APost ABD ABPost  
82 BD BPost        
83 (reserveret)
84 A B AB med særligt indrettet afdeling, f.eks. legeplads for børn.
85 Sidde- eller liggevogne, alle klasser med bar- eller buffetafdeling.
86 (reserveret)
87 Spise-, bar- eller buffetvogne med rejsegodsafdeling.
88 Jernbaneejede spisevogne
89 Øvrige specialvogne (Selskabs-, kino-, sygetransportvogne osv).
90 Jernbaneejede postvogne
91 Jernbaneejede postvogne med rejsegodsafdeling.
92 Jernbaneejede rejsegodsvogne. 
93 BD, BPost eller D, o-o/o-o-o
94 DPost o-o/o-o-o
95 Rejsegodsvogne med eller uden toldafdeling og sidegang.
96 (reserveret)
97 Biltransportvogne, o-o/o-o-o
98 Biltransportvogne
99 Tjenestevogne

A 1. Klasse vogn (c = liggevogn) B 2. Klasse vogn (c = liggevogn) D Rejsegodsvogn eller -afdeling. Post Postvogn eller -afdeling. R Spisevogn eller -afdeling. WL Sovevogne o-o 2-akslede vogne o-o-o 3-akslede vogne
Alle litra kan kombineres.
Dobbeltbogstaver = toetagers vogne.
Talangivelser = antallet af kupéer eller tilsvarende antal siddepladser delt med 6, 8 eller 10 alt efter sædvane hos jernbanen. (Fingerpeg: Antal kupévinduer).
Litreringsangivelser er ikke tilpligtet, men anvendes næsten overalt.

Kildehenvisning: UIC fiche 438-1 Bilag 2 fra 1-7-1989


00 00 XX-00 000-0
=> Top
Wagen in Privateigentum [P]
00 [P] Post    
01         
02 [P] B BD    
03 [P] A AB AD ABD 
04 [P] Sitzwagen, alle Klassen mit oder ohne Gepäckabteil,
    mit Steuerabteil für den Wendezugbetrieb.
05 [P] Ac Bc AcBc 
06 [P] WL-A/B/AB  
07         
08 [P] R      
09 [P] Sonstige  

Bahneigene Sitz-, Liege- und Schlafwagen
10 A10      20 B10      30 AB10      
11 A11+     21 B11      31 AB11      
12        22 B12+     32 AB12+      
13        23 B o-o-o    33         
14 A o-o/o-o-o  24 B o-o     34 AB o-o/o-o-o  
15        25 BB(OSShD)   35         
16 AA      26 BB      36 AABB      
17 A+7      27        37         
18 A8      28 B+8      38 AB+8      
19 A9      29 B9      39 AB9       

40 AcBc10    50 Bc10     70 WL10
41        51 Bc11     71 WL11 
42        52 Bc12+     72 WL12
43        53        73
44 AcBc+9    54        74
45        55        75 WL13+
46        56        76
47        57        77
48        58        78
49 Ac+9     59 Bc+9     79

Bahneigene Gepäckwagen und Reisezugwagen in Sonderbauart
80 Sitzwagen, alle Klassen mit oder ohne Gepäckabteil,
  mit Steuerabteil fÜr den Wendezugbetrieb.
81 AD APost ABD ABPost  
82 BD BPost        
83 (vorbehalten)
84 A B AB mit besonders eingerichteter Fläche, z.B. für Kinderspiele.
85 Sitz- und Liegewagen, alle Klassen mit Bar- oder Buffetabteil.
86 (vorbehalten)
87 Speise-, Bar- oder Buffetwagen med Gepäckabteil
88 Bahneigene Speisewagen
89 Sonstige Spezialwagen (Konferenz-, Bar-, Kino-, Krankenwagen usw).
90 Bahneigene Postwagen
91 Bahneigene Postwagen mit Gepäckabteil (DPost)
92 Bahneigene Gepäckwagen
93 BD, BPost oder D, o-o/o-o-o
94 DPost o-o/o-o-o
95 Gepäckwagen mit oder ohne Zollabteil und Seitengang.
96 (vorbehalten)
97 Autotransportwagen o-o/o-o-o
98 Autotransportwagen
99 Dienstwagen

A Wagen 1. Klasse (c = Liegewagen) B Wagen 2. Klasse (c = Liegewagen) D Gepäckwagen oder Gepäckabteil Post Postwagen oder Postabteil R Speisewagen oder Speiseabteil WL Schlafwagen o-o 2-achsige Wagen o-o-o 3-achsige Wagen
Alle Gattungen sind kombinierbar.
Verdoppelung der Buchstabe = Doppelstockwagen.
Zahlenangaben = Zahl der Abteilen oder entsprechende Zahl der Sitzplätze geteilt durch 6, 8 oder 10 nach Wagenbauart.
Die Gattungsangaben sind nicht verbindlich, sind aber fast überall benutzt.

Quellennachweis: UIC fiche 438-1 Anlage 2 vom 1-7-1989


00 00 XX-00 000-0
=> Top
Private owner carriages [P]
00 [P] Post    
01         
02 [P] B BD    
03 [P] A AB AD ABD 
04 [P] Passenger stock, all classes with or without luggage compartment,
    with drivers cabin for push/pull operations.
05 [P] Ac Bc AcBc 
06 [P] WL-A/B/AB  
07         
08 [P] R      
09 [P] Other types not mentioned above.

Railway owned passenger-, couchette- and sleeping cars
10 A10      20 B10      30 AB10      
11 A11+     21 B11      31 AB11      
12        22 B12+     32 AB12+      
13        23 B o-o-o    33         
14 A o-o/o-o-o  24 B o-o     34 AB o-o/o-o-o  
15        25 BB(OSShD)   35         
16 AA      26 BB      36 AABB      
17 A+7      27        37         
18 A8      28 B+8      38 AB+8      
19 A9      29 B9      39 AB9       

40 AcBc10    50 Bc10     70 WL10
41        51 Bc11     71 WL11 
42        52 Bc12+     72 WL12
43        53        73
44 AcBc+9    54        74
45        55        75 WL13+
46        56        76
47        57        77
48        58        78
49 Ac+9     59 Bc+9     79

Railway owned luggage vans and other special cars
80 Passenger, all classes with or without luggage compartment,
  with drivers cabin for push/pull operations.
81 AD APost ABD ABPost  
82 BD BPost        
83 (reserved)
84 A B AB with special service compartment, i.e. play area for children.
85 Passenger and couchette, all classes with bar- or buffet compartment.
86 (reserved)
87 Restaurant, bar or buffet cars with luggage compartment.
88 Railway owned restaurant cars.
89 Other special cars (conference, party, cinema, hospital etc).
90 Railway owned mail vans.
91 Railway owned mail vans with luggage compartment.
92 Railway owned luggage vans
93 BD, BPost or D, o-o/o-o-o
94 DPost o-o/o-o-o
95 Luggage vans with or without customs compartment and corridor.
96 (reserved)
97 Car transporter o-o/o-o-o
98 Car transporter
99 Service coaches for internal use (departmental stock).

A 1. class carriages (c = couchette) B 2. class carriages (c = couchette) D Luggage van or with luggage compartment Post Mail van or with postal compartment R Resturant car or with restaurant section WL Sleeping van (Wagons-Lits) o-o 2-axled cars (4-wheeled) o-o-o 3-axled cars (6-wheeled)
All abbreviations may be combined.
Double letters = two-storeyed car (double-decked).
Numbers = Number of compartments or seating capacity divided by 6, 8 og 10 according to standard compartment size.
The use of abbreviations are not a must, but are nevertheless in use by most railway companies.

Source UIC 438-1 Appendix 2 of 1-7-1989

=> Top


=>