DK

Per Topp Nielsen's hjemmeside


Velkommen til min hjemmeside!

Dette er første udgave af min hjemmeside. Hjemmesiden kan måske umiddelbart virke noget tam, men foreløbig har det vigtigste været at få informationerne lagt ud på nettet. Den raffinerede opsætning må så komme hen ad vejen.

Det er et stort projekt at lave en hjemmeside, og man kan vel ikke forvente, at alt skal være på plads fra starten. Det må også komme hen ad vejen. Er der noget, du alvorligt mangler, så send mig en mail.

Dagbogen  - senste tilføjelser og ændringer -


Følgende emner finder du på min hjemmeside:

Eftersøgte jernbanebøger o.lign.  - også tyvekoster!

Rejse ud at se på jernbaner - og især på godsvogne.

Sjovt og interessant - om godstransport og jernbanevogne.

Det Internationale Godsvognsarkiv - IGA

Godsvogne i Europa.

UIC litrering og numrering af jernbanemateriel

Industribaner og industrihistorie - nyt 9.02.2003: Roebaner!

Elektriske forstadsbaner med godstrafik

Modeltog efter rigtige baners forskrifter

Dansk Jernbanearkiv - Salgsafdelingen

BLOKPOSTEN på nettet - farvefotos fra Blokposten

Links til ligesindede web-steder

Indholdet vil afspejle min interesse for jernbanevæsenet i alle dets afskygninger. Mine hovedinteresser har dog gennem årene indskrænket sig til nogle få emner, som jeg så til gengæld dyrker professionelt gennem at skrive artikler og udgive bøger om disse. Først og fremmest er dette:

Godsvogne fra alle Europæiske lande, efter 1965
Systemudvikling med henblik på litrering og numrering af jernbanemateriel
Smalsporede og normalsporede industribaner
Elektriske forstadsbaner med godstrafik
Eftergørelse af ovenstående i model

Tilbage til forsiden


Tak fordi du havde lyst at kigge indenfor. Kommentarer, spørgsmål og kritik modtages gerne. Måske har jeg lige netop den oplysning, du står og mangler. Send en mail!

- adressen finder du her