NSB  godsvogner   

1986 - 2005 

Godsvogner litra G             Fotooversikt  G

UIC nr fra 1986 UIC nr fra før Vogntype Typeblad Bemerkninger
1110 000 - 215  Gklo 1184 000 - 215  •Gbkl G4-1 Typeblad  
1116 000 - 099  Gklm 1116 000 - 099  •Gklm G Typeblad  
1160 000 - 049  Gkklm  *) 1030 000 - 049  •Glm Gl 4  Typeblad *) Ble ikke brukt
1200 000 - 034  Gs 1200 000 - 034  •Gs G5-1 Typeblad  
1201 000 - 372  Gs 1201 000 - 372  •Gs G5-2 Typeblad  
1201 323 - 372  Gs 1201 323 - 372  •Gs  *) G5-2 Typeblad *) ex 1310 000 - 049  •Grs
1202 000 - 199  Gs 1202 000 - 199  •Gs G5-3 Typeblad  
1388 000 - 061  Gklms 1388 000 - 061  •Gklms  *) Gp 4   *) ex 1395 000 - 099  •Gklmrs
1428 000 - 348  Gklos 1586 000 - 348  •Gbkls G4-2 Typeblad  
1429 000 - 999  Gklos 1585 000 - 999  •Gbkls  G4-1 Typeblad 990-999 - kanske fler? - har akselavst. 7,2m som G4 type 2
1500 000 - 279  Gbs 1500 000 - 279  •Gbs Gr 5    
1501 000 - 001  Gbs  *) Ombygd 1987 fra Gs 1202     *) Feil litra, men endres ikke til Gbkkls
1501 002 - 051  Gbs  *) Ombygd 1988 fra Gs 1202     *) Feil litra, men endres ikke til Gbls
Vogner uten UIC nummer   *) G3-1   *) Fikk ikke litra •Gklm og UIC nummer
Vogner uten UIC nummer   *) G3-2   *) Fikk ikke litra •Gklm og UIC nummer
Vogner uten UIC nummer   *) G ex DR   *) Fikk ikke litra •Glms og UIC nummer  (ex DR Bremen)
Vogner uten UIC nummer   *) G ex DR   *) Fikk ikke litra •Gbk og UIC nummer (ex DR Dresden)
Vogner uten UIC nummer Rjukanbanen G3  171 - 178 Rj.B. G3    
Vogner uten UIC nummer Rjukanbanen Gfo3  229 - 230 Rj.B. Gfo3    Godsvogner litra H             Fotooversikt  H

UIC nr fra 1986 UIC nr fra før Vogntype Typeblad Bemerkninger
2102 000 - 001  His 2102 000 - 001  •His G5-4   6 skyvedører
2102 002 - 501  His 2102 002 - 501  •His G5-4   6 skyvedører
2102 502 - 701  His 2102 502 - 701  •His     4 skyvedører
2102 702 - 801  His 2102 702 - 801  •His     6 skyvedører
2102 802 - 951  His 2102 802 - 951  •His     4 skyvedører
2102 952 - 999  His 2102 952 - 999  •His     6 skyvedører
2106 000 - 001  His 2106 000 - 001  •His     6 skyvedører
  *) 2150 000 - 001  •Hks Zl -3    *) Nytt litra Hkms fra 1980 ble ikke brukt
  *) 2180 000 - 009  •Hcks   Typeblad  *) Nytt litra Hcko fra 1980 ble ikke brukt
  - utgått før 1986 - 2181 011          •Hcks Gh 4 Typeblad ex DR MCi
2180 050 - 051  Hcks Ombygd 1995 fra Gs 1202      
2268 000 - 254  Hbbis-tt  *)       *) Nytt litra Hbbillns fra 1987 ble ikke brukt
2269 000 - 020  Hbbis-tt (Jumbo)   *)     *) Nytt litra Hbbills fra 1987 ble ikke brukt
2376 000 - 019  Hbikks-tt  *) 2250 002 - 021  •Hbis     *) Fra 1999 endret til Hbillns 2477 000 - 019
2376 020 - 062  Hbikks  *)       *) Fra 1999 endret til Hbins 2478 020 - 062
2376 063 - 095  Hbikks-tt  *)       *) Fra 1999 endret til Hbillns 2477 020 - 052
2376 096 - 229  Hbikks   *)       *) Fra 1999 endret til Hbins 2478 096-165, 063-095, 000-019, 166-176
2376 230 - 231  Hbikks-tt  *) 2250 000 - 001  •Hbis     *) Nytt litra Hbikklls fra 1987 ble ikke brukt 
2770 200 - 269  Habbins Innleid 1996 fra AAE   Foto  
2910 001 - 006  [P] Kjøpt brukt 2003 fra Schweiz [P] Foto Auto Transport Service
2910 101 - 112  Hccrrs    2749 100 - 111  Habbcceks [P] Foto Motortransport
2910 113 - 132  Hccrrs      [P] Foto Motortransport
2910 501 - 517  Hccrrs    Kjøpt brukt 2000 fra Sverige  [P] Foto Auto Transport Service
2912 001 - 004  Hccerrs [P] ?
Vogner uten UIC nummer  1452 - 1471  Gx     Godstilhengervogner for BM 87


Dansk Jernbanearkiv © 2005