NSB godsvogner   

Gs 1202NSB 21-76-1202106 Gs  • Vst Sundland, Drammen 1996 © Per Topp Nielsen


Flere bilder av samme vogntype:

Gs 1202 072 Gs 1202 078 Gs 1202 108
Skien 1991 Sarpsborg 1995 Langmyr Kristiansand 1995

Statistikk:

Gs  type 3 ex  G 5  type 3
1202 000 - 199 ex  43 410 - 609 1963-64 Strømmen
= 200 vogner   

Særligt utstyr:
Skruebremse fra plattform:  1202 000 - 199
Gnistplater etter UIC 543:  1202 000 - 049
Elkabel for togoppvarming:  1202 125 - 199

Endringer:
 2 vogner er ombygget til Gbs  1501000 - 001 1987    ved Chr.Olsson i Göteborg
40 vogner er ombygget til Gbs  1501002 - 041 1988    ved Strømmens Vst.
52 vogner er ombygget til Lgms 4455000 - 051 1991-92 ved Sundland Vst, Drammen
 2 vogner er ombygget til Hcks 2180050 - 051 1995

Mål og vekt


Dansk Jernbanearkiv © 2005