NSB godsvogner   

G4  type 1NSB 20-76-1184113 •Gbkl  ex 40262 G4 (Strømmen 1937)  •  Grovane 2003 © Per Topp Nielsen


Flere bilder av samme vogntype:

G4  40137 1585142 •Gbkls 1429377 Gklos 1429655 Gklos 1585809 •Gbkls
Oslo Filipstad 1986 Notodden 2005 Skien 1985 Asker 1986 Grovane 2003

Statistikk:

Gklo ex  •Gbkl Byggested
1110 000 - 215 ex 1184000 - 215 1932-42 se nedenfor (a)
= 216 vogner   

Gklos ex  •Gbkls Byggested
1429 000 - 109  *) ex 1585000 - 109  *) 1932-53 se nedenfor (a)  *) - se (d)  - 1585045 er blitt brukt to ganger!
1429 111 - 999  *) ex 1585111 - 999  *) 1932-53 se nedenfor (a) (b) *) - se (d)
1428 000 ex 1586000 1942  Strømmen 1976 ex G4 40614 (1184178)
= 1001 vogner   

a) Der ble i perioden 1932-52 fra Eidsfos, Strømmen, Skabo og Høka levert iallt 1448 G4-1 vogner nr 40000-41447.
b) I perioden 1952-53 ble fra Høka og Eidsfos levert 62 vogner med 7,20m akselavst. nr 41801-41845, 42000-42004 (=41846-850) og 41876-41887.
    41801-824 ble til H4/Iblps, 41825-850 = 1585972-980, 015-016, 981-990, 017-018, 024, 019-020, 41876-884 = 1585991-999.
d) Følgende vogner hadde 7,20m akselavst: 1585015-020, 024, 972-999.


Endringer
 
I første omgang (1966) ble bare de G4 vogner som var RIV merket gitt UIC-nummer:
•Gbkl 1184000-007 og •Gbkls 1585000-045 - enkelte nådde ikke å bli ommerket.
I 1975 ble der uttatt UIC nummer till alle tilbakeværende G4-vogner - også de som tidligere hadde fått tilldelt UIC nummer, men ikke nådde å bli ommerket - i tur og orden på toppen av tidligere numre. Da •Gbkls 1585045 var utgått før dette (= H4 70141), ble de nye numre:
•Gbkl 1184008-215 og •Gbkls 1585045-109, 1585111-999 og 1586000. Bemerk at 1585110 ble aldrig brukt.

27 G4 vogner var isolert og innredet for transport av grønnsaker: 41245-41247 og 41801-41824.
Disse ble 1970-74 endret til H4 type 3 nr 70111-70125 og 70127-70138 (41247=70132, 41817=70119, 41819=70129).
Dertil ble 4 ekstra G4/•Gbkls vogner endret til H4 70126 og 70139-141 (41130=70126, 41323/1585007=70139, 41849/1585019=70140, 41295/1585045=70141).
Hele serien 70111-70141 ble 1977 endret til •Iblps 8053012-042
I 1976 ble 12 G4 vogner ombygget til •Iblps 8053000-011 (41216=8053000, 41266=8053002).
I 1977/80 ble 32 flere G4/Gbkls vogner ombygget til •Iblps 8053044-075 (Det ble aldrig noen 8053043!)

1969/70 ble 50 G4 vogner ombygget til flisvogner •Fbs 6118000-049.
Frem till 1979 ble ytterligere 265 G4/Gbkl(s) endret til flisvogner •Fb 6018060-324.


Mål og vekt


Dansk Jernbanearkiv © 2005