Orenstein & Koppel AG
Berlin - Drewitz 1912:  Ø.Karleby R/S

  1912  nyt 25HK lokomotiv fra O&K
  1918  solgt > Tjele-Ørum Mergelselskab
  1921  solgt > (andre mergelselskaber)
  1927  solgt > Hedeselskabet 
  1929  ikke registreret efter 1929
  O&K  1912 - 5680

  Xeroxkopi:
  fra Bindslev Mergelleje
  foto fra 1927-29
  arkiv H.G.Alkjær


  OK05680

 1912:  Skovlænge

  1912  nyt 25HK lokomotiv fra O&K
  1921  ikke registreret efter 1921, men 
            formentlig først udgået 1946-57.


  
Foto efterlyses !   O&K  1912 - 5791

  Foto:
  
  ----
  


  OK05791

 1912:  S.V.G. > Nr 6
 
  1912  nyt lokomotiv til Gørlev Skf.
  1937  (eller før) ændret til DdS Nr.6
  1962  overført til Saxkjøbing B.4
  1966  til Stiftsmuseet Maribo
  1979  overført til DJK/Blovstrød

   1992-2000 udlånt til Aalholm SSB
    O&K  1912 - 5844

  Foto:
  DdS B.4
  i Sakskøbing 196x
  Tom Lauritsen


  OK05844

 1913:  Bethlehem 3 *
 
  1912  nyt lokomotiv til St.Croix
  1922  ny kedel O&K 9997/1922
  1923  fortsat i drift
            - videre skæbne ukendt
 
   
  *) sporvidde 1000 mm
  O&K  1913 - 6934

  Foto:
  Bethlehem 3
  udateret foto
  Nationalmuseet Brede


  OK06934

 1914:  Karleby-Nordlunde 
 
  1914  nyt lokomotiv til fælles drift *)
  1934  ny kedel O&K 12539/34
  1958  udgået/ophugget        
 

 
  *) ved Karleby og Nordlunde R/S
  O&K  1914 - 7433

  Foto:
  O&K 12539 (!)
  ved Vesterborg 1936
  Sv.Aa.Clausen


  OK07433

 1920:  Maribo B.5

  1920  nyt lokomotiv til DdS Maribo
  1960  overført til Højbygaard B.5
  1961  overført til Saxkjøbing B.3
  1963  tilbygget kulkasse bagpå førerhus
  1965  udrangeret pga revne i fyrboks
  1966  opstillet på legeplads i Sx 
  198?  til IBK/HVB
  O&K  1920 - 9350

  Foto:
  DdS B.5
  i Maribo 1959 (?)
  Sv.Jørgensen


  OK09350

 1922:  Ny kedel *
 
  1922  ny kedel til O&K 6934
  
 
 
   
 
  *) til Bethlehem St.Croix nr.3
 Intet foto   O&K  1922 - 9997

  Foto:
  
  ----
  


  OK06934

 1923:  Saxkjøbing > B.1
 
  1923  nyt lokomotiv fra O&K
  1927  ændret til DdS B.Nº.1 
  195x  ændret til DdS B.1
  1963  tilbygget kulkasse bagpå førerhus
  1966  solgt til inst. P.H.Nissen, Kbh.V
  1973  registreret hensat i "Kødbyen"
 
  O&K  1923 - 10597

  Foto:
  DdS B.1.
  ved Sakskøbing 1964 (?)
  Jørgen Hammer


  OK10597

 1927:  Saxkjøbing B.2
 
  1927  nyt lokomotiv fra O&K 
  1966  solgt til DJK
   
    
   

 
    O&K  1927 - 11420

  Foto:
  DdS B.2.
  i Sakskøbing 1962
  Jørgen Hammer


  OK11420

 1934:  Ny kedel *
 
  1934  ny kedel til O&K 7433
  1958  lokomotivet ophugget
  


 
  *) til Karleby-Nordlunde R/S
  O&K  1934 - 12539

  Foto:
  O&K 12539 (!)
  ved Vesterborg 1936
  Sv.Aa.Clausen


  OK07433

 1942:  Basnæs *
 
  1942  kedel/lokomotiv købt fra 
            Stenlejerne paa Sjællands Odde  
  1952  ophugget


 
  *) sporvidde 600 mm
Foto efterlyses !   O&K  1914 - 6419

  Foto:
   
  ----
    


  OK06419

 1942:  Basnæs *
 
  1942  (?) lokomotiv købt fra 
            Stenlejerne paa Sjællands Odde  
  1952  udgået - banen nedlagt


 
  *) sporvidde 600 mm
Foto efterlyses !   O&K  1927 - 11214

  Foto:
   
  ----
    


  OK11214


 Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen © 01.08.2021