O&K damplokomotiver
ved Stenlejerne på Sjællands Odde
Stenlejerne på Sjællands Odde v/ ing. Sletting 
har gennem tiderne haft følgende O&K lokomotiver:
   
  

  O&K 1908 - 2947 0B0t - 600mm - 13,6m² hedefl.
   Ophugget 1941
     
  O&K 1914 - 6419 Baggerkessel (kedel til gravemaskine) - 11,1m² hedefl.
   1915 ved Brørup Mergelselskab
  1919 overført/solgt til Stenlejerne v/ ing. Sletting
   1942 solgt til Cikorietørreriet Basnæs
  Ophugget 1952
     
  O&K 1914 - 7402 0B0t - 600mm - 13,7m² hedefl.
   Opr. ved Tømrermester Julius Nielsen, København
   19?? overført/solgt til Stenlejerne v/ ing. Sletting
   Ophugget 1922
     
  O&K 1927 - 11214 0B0t - 600mm - 13,2m² hedefl.
   1934 ved Østervig Mergelleje
   19?? overført/solgt til Stenlejerne v/ ing. Sletting
   1942 (?) solgt til Cikorietørreriet Basnæs
   Ophugget 1952

  
Der har længe været tvivl om, hvilket lokomotiv det var, som blev solgt til Basnæs i 1942. Den samlede industribane-ekspertise mener imidlertid, at det var O&K 6419, som i 1942 blev solgt til Basnæs - foruden O&K 11214. For sidstnævnte kendes årstallet ikke, men formodes også at være 1942. For 6419 er problemet, at dette efter O&K er en såkaldt "Baggerkessel", altså en dampkedel til en gravemaskine. Der findes dog mange oplysninger om 6419 som lokomotiv - se OK06419 - men næsten intet om 11214. Der har imidlertid kun været et damplokomotiv i drift ved Banæs, så spørgsmålet må indtil videre stå hen i det uvisse.

 Per Topp Nielsen 


Dansk Jernbanearkiv © 04.01.2010