Henschel 1910 - 3/3 C

Nogle generelle betragtninger
  

Absolut anonym C-maskine, ukendt sted, ukendt år.

Til dette foto knytter sig flere forklaringer:

a) I Salbrovad, og da med SFJ's maskinchef Milling i førerhuset.
Selvom trævandtårnet var typisk for Assens roebanerne, passer bygningen ikke. Nr 1 (9989) var ganske vist i Salbrovad 1910-1911, men maskinen på billedet ser ældre ud end blot nogle få måneder, selvom den endnu ikke har fået forhøjet vandkasserne eller fået "normal" skorsten.

Men billedet er nok fra før 1920, og det bringer en anden og mere sandsynlig mulighed ind i vurderingen:

b) Fra Horslunde, visende den sidst tilkomne maskine (9999), som blev leveret fra Henschel uden nummer.
Bindingsværksbygningen i baggrunden passer med byggestilen på husene omkring Horslunde Saftstation.

Billedet viser dog udmærket en C-maskine i det udstyr, hvormed den blev leveret. Bemærk især de to klaplåger i bageste pufferplanke, to vandstandshaner i den lave sidevandkasse, gnistfangerskorsten, dampklokke og indvendigt rullegardin i førerhusdøren.

Saxkjøbing anfører i 1921 oversigten en hedeflade for alle maskiners kedler til 18,76 m², hvorimod alle kendte kedelbøger angiver målet til 17,14 m². Herfra dog undtaget nr 9990, som kun har 16,25 m² hedeflade efter kedelbogen. Ser man på kedeltegningen, kan den indirekte varmeflade (kedelrørene) beregnes til 16,71 m², men dertil kommer så den direkte, ildpåvirkede varmeflade fra fyrboksen. Man må vel gå ud fra, at målet i kedelbøgerne er det korrekte?

Med tiden skete følgende generelle ændringer med maskinerne:
Lokomotiverne leveredes i to mørke farvetoner, måske brun med sorte nitterækker i lighed med Højbygårds lokomotiver. Oprindelig med påskrifter som D.d.S. No X, Saxkjøbings maskiner fra 1913 D.d.S. C No X. Senere blev Saxkjøbings lokomotiver ommalet i grøn/sort/rød og Nakskovs helt i sort.
Alle fik forhøjet sidevandkasserne med en firkantet kasse. Vi ved ikke, hvornår det skete, men det er åbenbart før 1913, hvorfra det ældste foto med ombyggede vandkasser er. Der henvises til foto fra 1910 af Nr 6 (FOTO) og af C.5 fra 1913 (FOTO). I hvert fald Nr 7 (HE09999) fik desuden på højre side indrettet et rum bag en klaplåge i mellemrummet mellem førerhuset og vandkassen. Saxkjøbing anfører i 1921 oversigten en vandbeholdning på 1180 liter for disse lokomotiver. Men om det er før eller efter udvidelsen vides ikke. Kulbeholdningen er også en vanskelig størrelse at håndtere. Saxkjøbing har målt den til 342 liter(!) for disse lokomotiver i 1921.
Alle maskiner får med tiden monteret "normal" skorsten uden den store gnistfanger. Vandhanerne på sidevandkasserne fjernes eller erstattes af noget midre farligt. Efter ulykken ved Sakskøbing i 1923, hvor personalet blev skoldet ihjel, ombyggedes taget, så det faldt af af sig selv, hvis maskinen væltede.

 


Dansk Jernbanearkiv © 21.05.2017