Basnæs banen 2008

Fotos fra et besøg i Toftebjerg 28.10.2008
Alle fotos: 28.10.2008 © Per Topp Nielsen

600mm sporrammer i en pæn stabel i en lille lund bag lagerbygningerne.

Mellem roerenderne ligger fortsat spor nedstøbt i cementen.

Broen over "kanalen" eksisterer fortsat. Da banen blev nedlagt monteredes en svømmerende
langt ude fra markerne på den gamle banetrace, over broen og ind på fabrikken.

Svømmerenden ses her lige vest for broen.

Udsigt fra marken ind mod fabrikken. Banetracéen med svømmerende til venstre.

Lokomotivremisen, som nu skulle nedrives. Banen kom ind fra broen til venstre for remisen.

 Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen © 20.07.2010