NSB  motorvogner  


 

       Skien N, 1991Materieloversikter  

Det er bare de typer motorvogner, jeg selv har sett siden 1985, som vises her.

 

Elmotorvogner:    BM 65 - BM 67 - BM 68 - BM 69 - BM 70 - BM 71 - BM 72 - BM 73

Motorvogner:    BM 86 - BM 87 - BM 89 - BM 91 - BM 92 - Y1 - BM 93

Revisjonsvogner:    

Motortraller etc:

 


 Dansk Jernbanearkiv 2005