NSB godsvogner   

1986 - 2005 

Godsvogner litra E             Fotooversikt  E

UIC nr fra 1986 Nr fra fr Vogntype Typeblad Bemerkninger
5133 000          Elof   *) Ombygd 1990 fra Os      *)  Feil litra pmalt
5133 001 - 011  Elos Ombygd 1991 fra Kbps       
5156 000 - 363  Ekklo 5110 000 - 363  Elo L4-3    
5195 000 - 050  Es Ombygd 1994 fra Os       
5350 001 - 015  Eaos Kjpt 1990 fra SNCB Eas UICst    
5377 001          Eanos Ombygd 2000 fra Rps      
5588 000 - 001  Eos Ombygd 1994 fra Kbps      
5927 000 - 047  Ealos Ombygd 1995 fra Rps      
5928 001          Ealos Ombygd 1999 fra Rps     Prototypvogn - kom aldri i drift - ble hugget 2001
Vogner uten UIC nummer Rjukanbanen Lo3  123 - 146 Rj.B. Lo3    Godsvogner litra F             Fotooversikt  F

UIC nr fra 1986 Nr fra fr Vogntype Typeblad Bemerkninger
         
6018 000 - 324  Fb Ombygd 1969/80 fra Gbkl(s)      
6018 400 - 455  Fb-u Kpt 1990 fra SJ Fb-x      
6018 600 - 643  Fb Kpt 1990 fra SJ Fb      
6072 000 - 001  Fbs Ombygd 1986 fra Gs 1202      
6075 000 - 001  Fbs-u Ombygd 1994       
6525 000 - 009  Faoo 0668 000 - 009  Fad [P] Typeblad NORCEM A/S
9436 001 - 036  Xbf 4536 - 4570  XLs 5   Typeblad  
9436 037 - 056  Xbf 4571 - 4590  XLs 5   Typeblad  
9436 057 - 136  Xbf 5800 - 5879  XLs 5   Typeblad  
9736 001 - 025  Xabf 6175 - 6199  XFad      
9736 101 - 120  Xabfs 032-0600 - 619  Xtsp      
9736 121 - 180  Xabfs 6950 000 - 059  Fads      
Vogner uten UIC nummer 16 701 - 951  X2 2    
Vogner uten UIC nummer 16 952 - 999  X4 4    
Vogner uten UIC nummer 17 369 - 500  X4 4    
Vogner uten UIC nummer  Rjukanbanen 2  881 - 884 Rj.B. 2    
         


Dansk Jernbanearkiv 2005