Foto- og billedsamlinger

Arkivoversigter
 


 
På CD-R medium

 

Alle fotos på CD'erne findes som JPG- eller TIF-filer store nok til gode aftryk i mindst 13x18 cm hos den lokale fotohandler. Det anbefales at bestille aftrykkene "uden beskæring". På nogle CD'er findes desuden ekstra JPG-filer i størrelsen 800x600 pixels incl forklarende billedtekst egnet til forevisning på en PC-skærm i fx "dias-show". På årgangs CD'erne findes en oversigt over CD'ens indhold samt en liste over stationsforkortelser anvendt i oversigten. 

De ophavsretslige regler kan du læse nedenfor, men generelt kan oplyses, at
1) Du må kun tage kopier af CD'en til eget privat brug.
2) Du må kun videregive eller sælge CD'en, hvis alle private kopier følger med samtidig.
3) Du må hos en fotohandler (eller på din egen printer) få lavet aftryk af billederne fra CD'erne til eget brug.
Disse aftryk må ikke sælges eller videregives.
4) Datafilerne må ikke benyttes i andre publikationer eller på nogen måde genudgives eller benyttes i andre sammenhænge.
 


Ældre fotos fra før 1.1.1970

Alle billederne i disse serier er optaget før 1. januar 1970 og kan derfor fuldt lovligt bruges til offentliggørelse m.v,
dog under iagttagelse af ophavsretslovens bestemmelser herfor. Det har imidlertid krævet års arbejde at affotografere og bearbejde alle disse fotos. Derfor vil alle fotos på CD'erne være kodet til den enkelte bestilling. Skulle der derfor dukke uautoriserede kopier op, kan man altid afkode disse og se, hvor kopien stammer fra.

Indhold af:    Foto-CD nr 1Foto-CD nr 2 Foto-CD nr 3 del A hhv del BFoto-CD nr 4
 Fotos fra efter 1.1.1970


Dette er meget enklere, idet det her ganske entydigt er ophavsretsindehaveren som alene bestemmer over sine billeder. Billederne må således kun offentliggøres (gælder også på internettet!), hvis der foreligger en skriftlig tilladelse dertil fra ophavsretsindehaveren i hvert enkelt tilfælde.

Indhold af:    FotoCD71FotoCD72FotoCD73 FotoCD74FotoCD75  


CD'erne produceres ikke mere og kan ikke bestilles! 

Out of produktion - cannot be ordered! 

Bestellung nicht mehr moglich!


Hver CD koster Dkr 250,- + Dkr 50,- til CD, kopiering og porto.   Ialt Dkr. 300,- pr. CD.

4 CD'er med rabat = Dkr. 1000,-Forespørgsler/Questions/Anfragen via e-mail:

 


Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen © 2016