DdS Nakskov 1944

NS 44001 

 Teknik .
 Lokomotiv fabrikat - type Nakskov Sukkerfabrik (eget værksted)
 Årgang - fabriksnr. 1944
 Sporvidde - hjulkobling - drivhjul Ø 700mm - B
 Motorydelse - fabrikat (brændstof) ? HK - Ford B monteret med Schwellkoks generator (senere benzin) 
 Årgang - motornr. ?
 Kraftoverføring - trækkraft Mekanisk - 900 kp 
 Max. hast. ? km/h 
 Tjf. vægt (tomvægt) 4,5 t
   

 

 Liv og levned
 1944  Med motoren fra det i 1943 kasserede Ford-Motor lokomotiv (FM30000) som grundlag opbygges på eget værk-
    sted i Nakskov et helt nyt lokomotiv med Pedershaab lokomotivet som forbillede og med Pedershaab vendekobling. 
    Foruden at stå som reserve for kultransportlokomotivet, kørte det dagligt roer ind fra "Vesterbolinien", som pga
    brandfare ikke kunne befares med damplokomotiv. Uden for kampagnen anvendtes lokomotivet til slamjordskørsel
    på landstationerne. Kostpris udover motor og gearkasse 7.700 kr.
    I Nakskovs maskinprotokol nævnes motoren som Ford B og anskaffelsesprisen til 10.000 kr.
 194?  gasgenerator afmonteret 
 1951  overført med samt (Ford A) reservemotor til Gørlev og her monteret med lukket førerhus.
    Anvendes i første omgang ved jordarbejder i Rye mose - senere blot til rangering på pladsen.
 1958  registreret som Gørlev nr.9 - 2,5t. Fejlagtigt anført som "1940 Pedershåb"
 1960  registreret som 5t lokomotiv - ellers uændret fra 1958
 1974  lokomotivet forefundet påmalet Nr.82 - se FOTO
 1975  ophugget
 
 

 


Dansk Jernbanearkiv © 20.12.2009