3 Deutz-Oberursel 6a22AF

Nogle generelle betragtninger  Fra Nakskov Sukkerfabriks maskinprotokol (1894-1954) for Majbølle saftstation:

venstre side

højre side

Her skal i første omgang bemærke, at O I er benævnt med sit Deutz nummer 6122 og bygget i 1922, O II er benævnt med sit Oberursel nummer 9215 og bygget i 1923 og O III - fra Gyldenbjerg 1928 - ikke er benævnt med noget fabriksnummer, men er bygget i 1921.

Dette får til følge, at tilgængelige fotos opdeles således:

Lokomotivet med en Deutz fabriksplade monteret på motorhjelmen henføres til O I.
Lokomotivet med både en Deutz og en Oberursel fabriksplade på siden af førerhuset henføres til O II.
Lokomotivet uden synlige fabriksplader henføres til O III.

Fotos med 2 fabriksplader = O II

På fotoet til venstre kan man til nød ane Deutz nummeret som 6155, men egentlig kan det være hvadsomhelst. Dette stemmer ikke med det oplyste fra Deutz, hvor Oberursel 9215 svarer til Deutz 6154. Scanningen er i en ringe opløsning, og originalbilledet har det ikke været muligt at fremskaffe. Fotoet er taget af J.Halvard angiveligt i 1955 og viser en bemærkelsesværdig pæn og velholdt maskine i sit udrangeringsår!
Fotoet til højre viser intet udover, at man kan ane de to fabriksplader på siden af førerhuset.

Øvrige fotos - af O I og O III

Fotoet til venstre stammer fra en publikation fra Sukkermuseet. Scanningen i kun 300 dpi, hvilket ikke er godt nok til at identificere fabrikspladen, er modtaget fra trykkeriet. Sukkermuseet har ikke efterfølgende kunnet fremskaffe original billedet. Fabriksnummeret synes i elektronisk forstørrelse at ende på -4, men kan være hvadsomhelst - også 6122.
Fotoet til højre viser den længstlevende - Nakskov nr 13 i 1959. En flok roebaneenthusiaster var på en guidet tur på Nakskov sukkerfabrik i november 1959, men ingen fandt anledning til at fotografere Deutz lokomotivet, som således kun titter frem som randmotiv på adskillige fotos af de opstillede damplokomotiver. Det er dog godt nok til at konstatere, at lokomotivet ikke havde fabriksplader monteret - og heller ikke havde haft det længe før. Derfor er dette lokomotiv "dømt" til at være O III ex Gyldenbjerg, hvor man heller ikke i 1928 kunne finde maskinens fabriksnummer.

Problemer omkring byggeåret for O III

Tilgængelige leveringslister fra Deutz omtaler kun to Deutz-Oberursel leveret hhv 1922 - L1407: Deutz/Oberursel 6122/9211 - og 1923 - L1603: 6154/9215. Trods mange anstrengelser fra tysk side, er det ikke lykkedes at finde et lokomotiv leveret i 1921 i listerne, som er rimeligt komplette. Ganske vist skriver DdS i 1928, at O III er bygget i 1921. Men det må være en mundtlig oplysning, idet man ikke har kunnet finde en fabriksplade på lokomotivet.
Efter at maskinoversigterne fra 1945 blev en fast del af de årlige driftsberetninger, oplyser DdS konsekvent byggerår 1922 for nr 11 (ex O I) og 1923 for begge de to øvrige Deutz lokomotiver nr 12 (ex O II) og 13 (ex O III). Dette kan være gætværk fra DdS side, men måske har man fundet et fabrikationsår på nr 13?
Klöckner-Humboldt-Deutz AG oplyser på forespørgsel i 1976, at Lieferung L1603 i 1923 bestod af et doppelt-lokomotiv, altså to lokomotiver koblet sammen ryg mod ryg, og man oplyser to cylindernumre til de en-cylindrede Oberursel motorer: 79299/79300. Da vi kender det ene som D/O 6154/9215, er den anden "illing" (til Gyldenbjerg?) måske Deutz 6155 fra 1923, og dermed den "pæne" maskine fra fotoet ovenfor? Deutz nr 6155 findes for øvrigt ikke i de eksisterende leveringslister fra Deutz.
Hvis denne teori holder vand, må Nakskov have fået leveret Deutz 6122 i 1922 og købte så et tvilling-lokomotiv i 1923 og overlod den ene "illing" til Gyldenbjerg. Det står enhver frit at tro på, hvad man finder mest sandsynligt. 

  


Dansk Jernbanearkiv © 05.12.2009