NSB lokomotiver   

Di 5
NSB 5 864 ex DB 261667 (601256/1959 MaK) - Hønefos 1991 © Per Topp NielsenNSB  5 864 - Hensatt avkoblet på vst Sundland, Drammen 1994 © Per Topp Nielsen


Dansk Jernbanearkiv © 2005