Døllefjeld Jernbane

 N° 8 

 

  

 
Liliput's andet damplokomotiv G. THOMMEN.
Malet i banens farver. En lysdiode som forlygte.

   
---ooOoo---

 Liliputs second steam locomotive - G. THOMMEN.
Painted in railways present colours.
That is a LED as front light.
 
  Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen © 14.06.2013