Foto- og billedsamlinger

Foto CD nr. 3 del B - DSB fotografier Cvk Kh DRM1


Centralværkstedets arkiv i København

Centralværkstedet begyndte at fotografere materiellet allerede i 1920'erne som bestillingsarbejde fra professionelle fotografer. På de tidligste fotografier er bagpå stemplet "N. Laugesen", "Jonalds Co." m.fl. Fra 1938 har man alene benyttet "Københavns Foto-Service" - ihvertfald til forefaldende mørkekammerarbejde. Hvem som egentlig har foretaget optagelserne kan der vanskeligt siges noget konkret om, men sandsynligvis en fotograf fra Foto-Service. Fotografierne havde sin storhedstid omkring 1944, hvor man lod vogne repræsenterende næsten alle litra fotografere i nyrevideret stand og som regel foran en trælade ud mod Otto Busses vej. Træladen gav i øvrigt senere anledning til billedsamlingens kælenavn "Brændeskursbilleder". Det seneste kendte foto fra denne serie er fra 1958.

Billederne er registreret med et bogstav for årstallet og et firecifret nummer. Man startede med A for 1938 til H for 1945 og J for 1946. Både K og L anvendtes for 1947. Dernæst M for 1948, P for 1949, R for 1950 op til U for 1953 og Ø for 1954. Derefter startede man forfra i alfabetet med A for 1955 og op til D for 1958.

Det var muligt også for private at købe aftryk (kopier) af disse billeder, og mange billeder befinder sig således endnu i dag i private arkiver. Glaspladenegativerne opbevaredes frem til ca 1970 hos Foto-Service, men kom derefter til Jernbanemuseet. På Jernbanemuseet i Sølvgade 40 befandt sig også en kartotekskasse med opklæbede kontaktkopier fra de fleste glasplader. Disse kontaktkopier har Jens Bruun-Petersen og undertegnede (Per Topp Nielsen) op gennem 1970'erne med større og mindre held affotograferet. Heldigvis er det således, at Jens har affotograferet de fleste af de billeder, jeg ikke selv fik kopieret, og omvendt. Da Jernbanemuseets samlinger i dag kun er vanskeligt tilgængelige, består billederne på nærværende CD'er alene af indscannede originalaftryk fra private samlinger foruden Jens' og mine affotograferinger - og altid den bedste af de tre muligheder.

Alle seriens billeder af damplokomotiver findes på FotoCD nr. 1.
Billeder af persontogsmateriel og motormateriel, kaldet Driftsmateriel I, findes på CD nr. 3 og godsvognene, Driftsmateriel II, på CD nr. 4.

Oversigt over billeder på Foto CD nr. 3 (B)

Alle billeder er indscannet i højopløsnings TIF filer. Dertil findes på CD'erne lavopløsnings JPG-kopier med forklarende tekst. JPG'erne kan evt. bruges til fremvisning som dias-show. På CD'erne medfølger et program til at se billederne med - enkeltvis eller som diasshow.


Foto-CD nr. 3 - Driftsmateriel I

RTK_70F.JPG (81528 byte) MM764Fp.JPG (78670 byte) WL3911.JPG (60811 byte)
AT204f.JPG (54985 byte) 1KLMARSJ.JPG (70658 byte) BJ665FJ.JPG (51795 byte)
DR5862fp.JPG (80761 byte) EC6272FJ.JPG (65390 byte) EF6528sp.JPG (59217 byte)

175 fotos. Arkivscanninger i TIF-format + Tekstede JPG oversigtsbilleder

  


Dansk Jernbanearkiv © 2006