Foto- og billedsamlinger

Foto CD nr. 3 del A - DSB fotografier Cvk Ar


Centralværkstedets arkiv i Århus

Centralværkstedet i Århus fotograferede i årene 1943 til 1972 med eget kamera næsten alt, hvad man foretog sig af arbejder på materiellet både på hovedværkstedet i Jægergaardsgade og hjælpeværkstedet i Mølleengen. Billederne er fortløbende nummereret fra 1 til ca 3500. Af disse mange billeder, er omkring 200 bevaret som aftryk i en mappe, som ad uransagelige veje var endt i S.A.Guldvangs private arkiv. Enkelte aftryk var dog også havnet i andre private arkiver.

Der er alt mellem himmel og jord. Billeder af krigsskader og dokumentation for skader efter havari, afsporinger og brand. Billeder af ny- og ombygninger foretaget i værkstederne foruden dokumentation for forsøg med nye læssemetoder, engangspresenninger, afsporingssko m.m. og prøvekørsler af nye eller nyreviderede lokomotiver.

De indscannede billeder på denne FotoCD stammer næsten udelukkende fra mappen, som Guldvang beredvilligt stillede til rådighed. Enkelte billeder, som i tidens løb er kommet andetsteds hen og ikke befandt sig i Guldvangs mappe, er blevet suppleret op med affotograferinger fra andre arkiver. Indscanningen har Ole Møller Nielsen foretaget i 2003. Efterbehandling og klargøring har Per Topp Nielsen taget sig af. De originale negativer til billedsamlingen formodes at befinde sig på Jernbanemuseet i Odense.

Oversigt over billeder på Foto CD nr. 3 (A)

Alle billeder er indscannet i højopløsnings TIF- eller JPG- filer uden kompression. Dertil findes på CD'en lavopløsnings JPG-kopier med forklarende tekstbjælke, som evt. kan bruges til fremvisning som dias-show. På CD'en medfølger et program til at se billederne med - enkeltvis eller som diasshow.AX0109.JPG (201075 byte) AX0302.JPG (97688 byte) AX2143.JPG (92941 byte)
AX2346.JPG (225176 byte) AX2364.JPG (134344 byte) AX2719.JPG (229391 byte)
AX2942.JPG (210802 byte) AX3296.JPG (112786 byte) AX6807.JPG (356598 byte)

Eksempler fra billedsamlingen. Klik på det enkelte billede for at forstørre.

  


Dansk Jernbanearkiv © 2006