Svellestopper  SV 114 

  1970:  Plasser & Theurer 06/32SLC nr 854-1970


 

  
  Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen 15.09.2009