Svellestopper  SV 111 

  1967:  Plasser & Theurer 06/32SLC nr 613-1967


 

  
  Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen 15.09.2009