Svellestopper  SV 107 

  1965:  Plasser & Theurer VKR05E nr 487-1965


 

  
  Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen 15.09.2009