Ballastfordeler  BF 017 

  1988: Deutsche Plasser SSP110 nr. 447-1988

  Dansk Jernbanearkiv & Per Topp Nielsen 15.09.2009